Retrofitting

Binnen een bestaand appartement, huis of gebouw zijn er vele mogelijkheden om het verbruik van fossiele brandstoffen te verlagen door middel van groene retrofits. Isolatie is daarbij het toverwoord.

Isolatie: In koude klimaten is isolatie van woningen een van de belangrijkste mogelijkheden om geld en CO2 te besparen. Daarom heeft de regering eisen gesteld aan de minimale isolatiewaarde van ruimtes in gebouwen.  Als deze geen goede isolatie hebben, gaat een deel van de warmte verloren aan het verwarmen van de lucht rondom het gebouw.

Heetwatertanks: krijgen een warme jas. Naast muren en daken moeten bijvoorbeeld  ook warmwatertanks en -leidingen in elk klimaat goed  geïsoleerd zijn om energie te besparen.

Leerlingen vinden oplossingen voor het compenseren van slecht ontworpen en/of oude gebouwen, en ontwikkelen plannen voor het herstel en opnieuw bewonen van (gedeeltelijk) verlaten dorpen.

Plannen maken voor het verantwoord en ecologisch opknappen en herstellen van oude gebouwen in dorpen en steden of zelfs van complete nederzettingen leert om objectief de problemen te doorgronden die inherent zijn aan moderne bouw- en constructietechnieken. Leerlingen zijn zich bewust van de noodzaak om te kiezen voor bepaalde bouwmaterialen en architectuurstijlen die het best geschikt zijn voor de betreffende regio.

1 Verdeel de groep in teams van 4 – 5 personen.
2 Alle teams ontwerpen een retrofit-strategie voor hetzelfde gebouw. Ze maken een ontwerp voor nieuw gebruik van bestaande ruimtes. Ze moeten daarbij rekening houden met onder andere benodigde soort en hoeveelheid materialen, energie, vervoer, verwarming, koeling, isolatie, water en afvalverwerking. (Zie pagina 79-80 in V5 Curriculum van Gaia Education voor een lijst met aandachtspunten bij het bouwen of aanpassen van gebouwen.)
3 Leerlingen vertellen aan elkaar wat ze hebben ontdekt over de technische, esthetische en praktische aspecten van retrofitting.

Flip-over, schetspapier en pennen/stiften.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd - Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video