Thema: Klimaatbestendig bouwen en verbouwen

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Groen bouwen
  • Verwarmen en koelen
  • Lokale materialen
  • Stedelijke omgeving
  • Retrofitting

Introductie

Deze module moedigt leerlingen aan om lokale traditionele bouwmaterialen en -technieken te ontdekken en hoe deze de menselijke ontwikkeling hebben beïnvloed. Ze onderzoeken welke kansen er liggen voor duurzaam (ver)bouwen in relatie tot het lokale landschap, de waterkringloop, circulaire bouwmaterialen, voedselzekerheid en energiewinning.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

3.5 Klimaatbestendig bouwen en verbouwen

 

 

3.5.1 Je kunt duurzame materialen voor gebouwen herkennen

3.5.2 Je hebt kennis van levenscyclus, koolstof-voetafdruk en energie-efficiëntie van gebouwen

3.5.3 Je kunt het verband tussen gebouwen, gezondheid, cultuur, tradities, landschappen, biodiversiteit en klimaat uitleggen

3.5.4 Je kunt van lokale flora, fauna, schimmels herkennen hoe ze met ons in verbinding staan en wat hun habitat nodig heeft

3.5.5 Je hebt kennis van de plaatselijke bouwvoorschriften en de bouwfasen van een huis – planning, financiering, goedkeuringen, specificaties, enz.

3.5.6 Je kunt de lokale tradities en verhalen waarderen en eren

3.5.7 Je kunt habitat met andere wezens vanuit respect en oog voor elkaars behoefte en waarde, delen

3.5.8 Je kunt de behoeften van de buren erkennen en bereid zijn te delen

3.5.9 Je kunt communiceren over wat nodig is om de lokale en regionale leefomgeving te verbeteren.

3.5.10 Je kunt je eigen ruimtelijke behoeften in jezelf opmerken en beschrijven

3.5.11 Je hebt kennis van lokale materialen en lokale ambachtelijke vaardigheden

3.5.12 Je hebt geoefend in het herstel van lokale ecosystemen

3.5.13 Je hebt praktische bouwvaardigheden uitgevoerd

3.5.14 Je hebt deelgenomen aan werkprojecten

3.5.15 Je hebt een plan van je huis of je school en de omgeving gemaakt waarin gezamenlijke behoefte van bewoners zijn meegenomen

Play Video