Thema: Voedsel

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Permacultuur
  • Lokaal voedsel
  • Biologische landbouw
  • Deep ecology
  • Herstel van ecosystemen
  • Biodiversiteit
  • Biophilia

Introductie

Niet alle leerlingen zijn zich bewust dat ze door wat ze eten verbonden zijn met de kringloop van de materie. Door het grootschalig en industrieel verzamelen, produceren en transporteren van voedsel raak de aarde echter langzaamaan uitgeput. Ze gaan onderzoeken hoe we lokale, duurzame en veerkrachtige voedselsystemen kunnen creëren, die niet alleen bijdragen aan de eigen gezondheid, maar ook aan behoud of versterking van het ecosysteem.

Leerdoelen

 

Hoofd 

Hart 

Handen 

3.4 Voedsel        

 

3.4.1 Je kunt de vraag naar en bronnen van voedsel in verschillende delen van de wereld (voedselzekerheid) onderzoeken

3.4.2 Je kunt het verband uitleggen tussen landbouw, voedselproductie, klimaat, biodiversiteit, bodem, voedingsstoffencycli en menselijke ontwikkeling

3.4.3 Je kunt de schadelijke gevolgen van niet-duurzame voedselproductie vaststellen

3.4.4 Je kunt de voedselvoetafdruk berekenen en het verband tussen voedsel en gelijkheid en ethisch voedsel inzichtelijk maken

3.4.5 Je kunt mogelijkheden voor het verminderen van voedselafval op persoonlijk, gemeenschaps- en nationaal niveau benoemen

3.4.6 Je kunt de behoefte aan betaalbare, betrouwbare, duurzame en schone voedselsystemen overal evalueren en presenteren aan anderen

3.4.7 Je kunt visie ontwikkelen voor betrouwbare, duurzame voedselproductie en -voorziening voor je school, familie, en gemeenschap

3.4.8 Je kunt een permacultuur ontwerp maken

3.4.9 Je kunt samenwerken met anderen om de voedselproductie in verschillende contexten te onderzoeken, aan te passen en duurzaam te ontwikkelen

3.4.10 Je kunt maatregelen toepassen en evalueren om de voedselduurzaamheid en voedselefficiëntie in de persoonlijke en gemeenschapssfeer te verhogen

3.4.11 Je kunt invloed uitoefenen op het school-/overheidsbeleid met betrekking tot duurzame voedselproductie, -voorziening en -consumptie

3.4.12 Je weet hoe te handelen om anderen te helpen tijdens uitval van voedselsystemen

3.4.13 Je weet hoe je op de natuur gebaseerde oplossingen kunt bouwen voor de productie van schoon en duurzaam voedsel

3.4.14 Je hebt vaardigheden voor het zoeken van wilde eetbare planten, het produceren, het koken en het conserveren van voedsel ontwikkeld

Relevantie

Waarom?

Via voedsel zijn we verbonden met de grote kringloop van materie, waardoor we in het meest directe contact staan met de rest van het ecosysteem. Daarom moeten we weten hoe we voedsel kunnen produceren op een manier die ecologische rijkdom creëert.

Hoe?

Door te leren hoe we voedselsystemen kunnen creëren die veerkrachtig zijn en die diversiteit in ecosystemen genereren en wat de lokale mogelijkheden en beperkingen zijn.

Wat?

Wat zijn je lokale voedselbronnen, wat zijn hun mogelijkheden om gevarieerd en gezond voedsel te leveren, en hoe kun je deelnemen aan het bredere voedselnetwerk.

SDG’s

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vakken

Natuurkunde, ecologie, scheikunde, economie, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie

Play Video