Thema: Water

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Schoon drinkwater
  • Waterwinning
  • Waterzuivering
  • Waterbeheer

Introductie

Onze aarde oogt vanuit de ruimte blauw, omdat er zoveel water is in de vorm van oceanen, zeeën, en rivieren, maar ook grondwater en wolken. Ook mensen en de meeste dieren bestaan voor het grootste deel uit water. Maak leerlingen bewust van de problemen rond de beschikbaarheid van voldoende (drink)water op aarde, leer ze over de watercyclus en hoe we gezamenlijk én zelf duurzaam met water om kunnen gaan.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

3.3 Water

 

3.3.1 Je kunt de bronnen van water in verschillende delen van de wereld en het verband met menselijke ontwikkeling onderzoeken

3.3.2 Je kunt de grote watercyclus illustreren

3.3.3 Je kunt het verband uitleggen tussen veranderingen in de grote watercyclus, biodiversiteit, klimaat, bodem en menselijke ontwikkeling

3.3.4 Je kunt milieueffecten van watergebruik uitleggen

3.3.5 Je kunt de schadelijke gevolgen van niet-duurzaam watergebruik in kaart brengen

3.3.6 Je kunt het waterverbruik op persoonlijk, gemeenschaps- en nationaal niveau inzichtelijk maken

3.3.7 Je kunt mogelijkheden tot vermindering van het waterverbruik benoemen

3.3.8 Je kunt het verborgen water van verschillende producten en diensten uitleggen

3.3.9 Je kunt de noodzaak van schoon water en waterbesparing presenteren

3.3.10 Je kunt de behoefte aan een betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en schoon watervoorzieningssysteem voor alle mensen en regio’s onderzoeken en evalueren

3.3.11 Je kunt samenwerken met anderen om watertechnologieën voor het reinigen, zuiveren en leveren van water te begrijpen, aan te passen en duurzaam te ontwikkelen voor verschillende contexten

3.3.12 Je kunt een visie ontwikkelen voor een betrouwbare, duurzame watervoorziening voor gebruik in je school, familie en gemeenschap

3.3.13 Je kunt een ontwerp maken voor een watersysteem met daarin voorstellen voor technologieoverdracht om de samenwerking met andere te bevorderen

3.3.14 Je kunt maatregelen toepassen en evalueren om de waterefficiëntie in de persoonlijke en gemeenschapssfeer te verhogen.

3.3.15 Je kunt maatregelen om duurzaam watergebruik thuis, in de gemeenschap en op school te bevorderen plannen en bespreken

3.3.16 Je kunt de beïnvloeding van school-/openbaar beleid inzake duurzame watervoorziening en -gebruik integreren in ontwerpen

3.3.17 Je kunt invloed uitoefenen op het school-/openbaar beleid inzake duurzame watervoorziening en -gebruik

3.3.18 Je weet hoe te handelen en anderen te helpen tijdens uitval van centrale watersystemen

3.3.19 Je kunt op de natuur gebaseerde oplossingen bouwen voor het leveren, reinigen en zuiveren van water

Relevantie

Waarom?

De mondiale watercyclus is de bloedsomloop van ecosystemen die ervoor zorgt dat voedingsstoffen alle leden bereiken, dus we moeten de grondbeginselen van de werking van de watercyclus begrijpen om te weten hoe we water duurzaam kunnen gebruiken, zodat het wordt verdeeld onder alle leden van de ecosystemen.

Hoe?

Door de beperkingen van waterbronnen te leren kennen, leren we locatiespecifieke oplossingen te vinden om in onze waterbehoeften te voorzien.

Wat?

Leer je waterbehoeften kennen en hoe je daarin kunt voorzien zonder  anderen te schaden.

SDG’s

SDG 6: Schoon water en sanitair

SDG 14: Leven in het water

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vakken

Natuurkunde, ecologie, scheikunde, economie, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie

Play Video