Duurzame lokale energie en transport

Het ontwerp van energiesystemen kan het best gezien worden als onderdeel van een geïntegreerd infrastructuurontwerp. Besparing, energie, water, voedselproductie, ontwerp van gebouwen en transport kunnen worden geïntegreerd om kosteneffectieve, ultra zuinige energiesystemen te bouwen. Dit wordt de Integrale Systeem aanpak genoemd. De eerste prioriteit is energiebesparing, waarvan ecologische architectuur, superisolatie, efficiënte apparatuur en de attitudes van bewoners onderdeel zijn.

Transport is een van de moeilijkste gebieden om de CO2-voetafdruk te verkleinen. We zijn enorm gewend aan de effectiviteit van fossiele brandstoffen om onze mobiele energie te leveren. Voor de eco-ontwerper zijn er enkele opties:

 • Minimaliseer de behoefte aan transport binnen de lokale gemeenschap en de bioregio. Ontwerp lokale activiteiten en versterking van lokale contacten.
 • Stimuleer fietsen – misschien elektrische fietsen voor langere reizen.
 • Als biobrandstofgewassen lokaal aanwezig zijn, overweeg dan het persen van geschikte oliën, zoals koolzaad of zonnebloem.
 • Dorpsbussen en deelauto’s.
 • Integreer nieuwe technologieën naarmate ze meer uitontwikkeld zijn: bijv. elektrische-, perslucht- en waterstoftechnologie.

Het onderzoeken van de lokale energie- en transportopties en het onderzoeken van een meer koolstofarme oplossing voor infrastructuurproblemen.

Deelnemers leren hoe hun gemeenschap energie- en transportproblemen kan oplossen en tegelijkertijd de koolstofemissie hiervan kan verminderen.

Flip-over en marker stiften, kleurpotloden, Computer met internetbrowser.

 1. Verdeel de groep in twee teams, de een gaat zich richten op energie en de ander op transport.

 2. Gebruik de onderstaande onderzoeksvragen voor de beoordeling. Gebruik verschillende onderzoekstechnieken (online informatie, interviews, publicaties, overheidsdocumenten, etc.)

  Voor het energieteam:
  Beantwoord de volgende vragen: Hoeveel woningen of bedrijven zijn er met zonnepanelen of windturbines in het dorp / de stad / de wijk? Wat is groene stroom? Bij welke bedrijven kan er in jouw stad / dorp /wijk groene stroom afgenomen worden? Waar wordt deze groene stroom geproduceerd? Wat zijn energiebesparende apparaten? Wat zijn energielabels? Wat zijn LED- / spaar- / gloei- / halogeenlampen? Hoeveel gebruikt een 900 lm LED-, spaar-, gloei- en halogeenlamp?

  Voor het transportteam:
  Hoe praktisch en betrouwbaar is het lokale openbaarvervoersysteem? Welke alternatieve brandstoffen worden gebruikt voor voertuigen? Zijn er voertuigen met in het dorp / de stad / de wijk die op een alternatieve brandstof rijden? Hoe gemakkelijk is het om in het dorp / de stad / de wijk te fietsen? Wat is een deelauto? Zijn er deelauto’s in het dorp / de stad / de wijk?

 3. Vraag de teams nadat ze de bovenstaande onderzoeken uitgevoerd hebben een ​​koolstofarm energiesysteem en transportsysteem voor het dorp / de stad / de wijk te ontwerpen.
 4. Teams presenteren hun bevindingen en oplossingen aan de hele groep.

Nabespreking van deze ervaring kan het beste worden gedaan in de vorm van een selectiewedstrijd waarbij iedereen de diversiteit van de oplossingen kan zien en bekritiseren. Vraag: wat werkte niet zoals het zou moeten zijn? Hoe kan dit verbeterd worden?

Leerlingen Wat ontdekten ze over de technische en praktische aspecten van alternatieve energie en transport?  Hoe past dit in de maatschappij? Hoe kan dit gebruikt worden in de rest van de wereld? Wat was het belangrijkste in deze activiteit gebeurde? Welke zaken missen ze nog?

Facilitators Wat heeft u opgemerkt tijdens deze activiteit? Hoe goed hebben deelnemers het gedaan? Begrepen ze de aanwijzingen? Zij er risico’s of onvoorziene resultaten naar voren gekomen? Wat zou u de volgende keer anders doen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
 • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
 • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video