Thema: Energie

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Geschikte technologie voor energie systemen
  • Hernieuwbare energie
  • Energiebesparing

Introductie

De hoeveelheid energie op aarde is eindig en de beschikbare energie moet met alle andere levende wezens worden gedeeld. Afhankelijk van de plek op aarde hebben alle bekende vormen van energievoorziening voor- en nadelen. Laat leerlingen nadenken over hun eigen energiegebruik en of daarmee schade aan natuur of milieu wordt aangericht. Ook worden alternatieven bestudeerd.

Leerdoelen

 

Hoofd 

Hart 

Handen 

3.2 Energie

 

3.2.1 Je onderkent de vraag naar en het soort energie dat in verschillende delen van de wereld beschikbaar is (energiezekerheid) en het verband daarvan met de geschiedenis van de menselijke ontwikkeling

3.2.2 Je kunt de verschillen tussen verschillende energiebronnen (hernieuwbare en niet-hernieuwbare), hun respectieve voor- en nadelen, met inbegrip van de milieueffecten, benoemen

3.2.3 Je kunt de gevolgen van niet-duurzame energieproductie in kaart brengen

3.2.4 Je kunt de energieconsumptie op persoonlijk, gemeenschaps- en nationaal niveau en de mogelijkheden tot vermindering van het energiegebruik onderzoeken

3.2.5 Je kunt de verborgen energie van verschillende producten beschrijven

3.2.6 Je kunt de noodzaak van schone energie en energiebesparing presenteren aan anderen

3.2.7 Je kunt de behoefte aan schone, betaalbare, betrouwbare en duurzame energie voor alle mensen en regio’s onderzoeken en evalueren

3.2.8 Je kunt samenwerken met anderen om energietechnologieën te begrijpen, aan te passen en duurzaam te ontwikkelen in een andere context

3.2.9 Je kunt visie ontwikkelen op betrouwbare, duurzame energieproductie, -voorziening & -gebruik in je school, gezin, en gemeenschap

3.2.10 Je kunt een ontwerp maken voor een energiesysteem met daarin voorstellen voor technologieoverdracht om de samenwerking met andere landen te bevorderen

3.2.11 Je kunt maatregelen toepassen en evalueren om de energie-efficiëntie persoonlijk- en in de gemeenschapssfeer te verhogen.

3.2.12 Je kunt maatregelen om hernieuwbare energie toe te passen in je huis, gemeenschap en school plannen en bespreken

3.2.13 Je kunt de beïnvloeding van school-/openbaar beleid in verband met energieproductie, -voorziening, -gebruik integreren in ontwerpen

3.2.14 Je weet hoe te handelen en anderen te helpen tijdens uitval van centrale energiesystemen

3.2.15 Je kunt elektrische schema’s lezen en toe passen

3.2.16 Je kunt eenvoudige energiegeneratoren of elektrisch gereedschap bouwen of repareren

Relevantie

Waarom?

We maken deel uit van een wereldwijde energiecyclus die we delen met alle andere levende wezens op aarde, dus moeten we in staat zijn om energie te verkrijgen op een manier die het recht van anderen om energie te oogsten niet schaadt.

Hoe?

Door de mogelijkheden en beperkingen van verschillende energiebronnen te leren kennen, vinden we locatiespecifieke oplossingen om in onze energiebehoeften te voorzien.

Wat?

Leer je energiebehoeften kennen en hoe je daarin kan voorzien zonder anderen te schaden.

SDG’s

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Vakken

Natuurkunde, ecologie, scheikunde, economie, geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie

Play Video