Gaan voor een groene stad

Leerlingen die in een stad wonen, voelen vaak de behoefte om zich aan te sluiten bij groepen die zich inzetten om verwaarlozing, inkomensongelijkheid, eenzaamheid, milieuvervuiling, armoede en/of racisme tegen te gaan, onder andere door activisme, onderwijs of door een voorbeeld te zijn voor anderen.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde Ecobarrios-projecten in Latijns Amerika, die bijdragen aan een duurzame groene stad door bijvoorbeeld het onderhouden van een stadstuin, maatschappelijke projecten in sloppenwijken of het inzamelen van zwerfvuil.

Leerlingen uit gezinnen met een laag inkomen vechten voor betere scholen en eerlijke banen, terwijl anderen helpen om de verbinding tussen scholen en bedrijven te versterken. Het Ecobarrios-trainingsprogramma is voor alle leeftijden, maar heeft zeker een grote impact op jongeren. Het bekrachtigt ze op manieren die traditionele schoolsystemen niet kennen.

Onderzoeken hoe groepen jongeren zich op een positieve en actieve manier kunnen inzetten voor het verbeteren van hun stad.

Een horizontaal perspectief op stedelijke kwesties en participatie van leerlingen. Leren wat het betekent om de ander te respecteren en van én met de ander te leren.

1 Verdeel de groep in teams van 4 – 6 personen.
2 Elk team moet ten minste één persoon hebben die kan vertalen van Engels naar Nederlands.
3 Iedere groep onderzoekt twee buitenlandse en een Nederlandse jongerenorganisatie uit de onderstaande lijst en schrijft iets over de visie, missie en activiteiten van iedere organisatie.
4 Ieder team kiest vervolgens een project van een van de onderzochte organisaties, wat mogelijk ook in hun eigen stad of dorp zou kunnen plaatsvinden.
5 Ieder team beschrijft de visie, missie en het plan van aanpak voor het project voor hun eigen stad (of dorp).
6 De teams presenteren hun project aan de hele groep.

 

Lijst van buitenlandse organisaties

 • Actieve Element Foundation
 • Communitybuilders Teenagers
 • Harlem Live!
 • Wiretap
 • Youth Channel
 • Het Centre for Teen Empowerment
 • The Mirror Project
 • Listen, Inc.
 • Youth Empowerment Centre
 • Project Seattle Young Peoples

Lijst van Nederlandse organisaties

Internettoegang en/of contact met actieve jeugdgroepen in een stad.

Aan de hand van zelf vastgestelde criteria, beoordelen de leerlingen elkaars presentaties en geven feedback.

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd

 • Hoofd – Cognitief – Concepten 50% 50%
 • Handen – Vaardigheden – Skills 50% 50%
 • Hart – Attitude – Gedrag 80% 80%
 • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video