Duurzaamheidsmeter

Het creëren van ‘groene steden’ is een uitdaging voor alle landen van de wereld. Dit soort steden dragen bij aan een beter leefmilieu voor mens en dier, economische vitaliteit, sociale rijkdom en geestelijke vervulling.

Onderzoek samen met de leerlingen het brede scala aan kenmerken van ‘groene steden’. Wat zijn koploper in stedelijke duurzaamheid en hoe ziet dat eruit?

Inzicht krijgen in de vele kenmerken van groene, gezonde, veilige, aantrekkelijke, sociale en klimaatbestendige steden en dorpen en daar voorbeelden van kunnen geven.

1 Verdeel de klas in teams van 4 leerlingen.
2 Koppel elke groep aan een wereldstad die een voortrekkersrol speelt op het gebied van ecologische, sociale en/of economische duurzaamheid. Interessante voorbeelden zijn Curitiba, Reykjavik, Vancouver, Barcelona, Malmö, Sydney, Dubai en Freiburg. De duurzaamheidsmeter is en handig hulpmiddel om de duurzaamheid van Nederlandse gemeente te onderzoeken: http//www.duurzaamheidsmeter.nl/index.php?topic=2013-2014&style_id=0
3 De teams onderzoeken een of meer van de volgende categorieën van ‘hun’ stad: luchtkwaliteit, water, landgebruik, transport, energie, voedsel en landbouw, groene gebouwen, afvalverwerking en volksgezondheid.
4 Nodig, indien mogelijk, een lokale gemeenteambtenaar uit om te praten over het duurzaamheidsplan voor de stad of het dorp waar de school is gevestigd.
5 Elk team presenteert zijn bevindingen aan de hele klas.
6 Aan de hand van door henzelf vastgestelde criteria stemmen de leerlingen welke stad of dorp ze het meest vooruitstrevend vinden op het gebied van duurzaamheid.
 1.  

Flip-over, computers en kladblokken.

Wat hebben de leerlingen waargenomen en hoe voelden ze zich tijdens deze opdracht. Wat hebben ze ontdekt over de verschillende duurzaamheidsinspanningen van de verschillende steden? Welke lokale inspanningen op het gebied van duurzaamheid maakten het meest indruk?

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 20% 20%
  • Hart – Attitude – Gedrag 50% 50%
  • Samenleven – Community 60% 60%
  SDGoals

  1: No Poverty

  2: Zero Hunger

  3: Good Health and Well-Being for people

  4: Quality Education

  5: Gender Equality

  6: Clean Water and Sanitation

  7: Affordable and Clean Energy

  8: Decent Work and Economic Growth

  9: Industry, Innovation and Infrastructure

  10: Reduced Inequalities

  11: Sustainable Cities and Communities

  12: Responsible Consumption and Production

  13: Climate Change

  14: Life Below Water

  15: Life on Land

  16: Peace, Justice and Strong Institutions

  17: Partnerships for the Goals

  Play Video