Protest art

Leerlingen zijn meestal wel op de hoogte van het machtsmisbruik en vriendjespolitiek in de samenleving, maar voelen zich vaak machteloos om er iets tegen te doen. Door kunst als expressievorm in te zetten, kunnen ze hun ideeën verkennen, problemen uitbeelden, oplossingen visualiseren en die beleven alsof het al gebeurt. Kunst kan worden gezien als generale repetitie voor het transformeren van de maatschappij.

Leerlingen en hun leraren of begeleiders helpen kunst te gebruiken voor sociale verandering.

De leerlingen leren kunst te gebruiken om sociale kwesties te onderzoeken en oplossingen aan te dragen in een vorm die gemakkelijk te begrijpen is en een grote impact heeft op de toeschouwers.

1 Toon de volgende video of andere voorbeelden van hoe jongeren kunst hebben gebruikt om zich uit te spreken. http//www.youtube.com/watch?v=LuBxl364Ft0&noredirect=1
2 Bespreek de rol van kunst in de jeugdcultuur, films. Geef voorbeelden van andere settings waarin kunst effectief gebruikt wordt door leerlingen.
3 Splits de groep in teams van 6 – 8 personen.
4 Vraag elk team om de rol van macht en privileges in de moderne samenleving te bespreken. Waar komt dat duidelijk naar voren en wat zijn de belangrijkste zichtbare componenten?
5 Laat elk team door middel van kunst, bijvoorbeeld theater of een video, hun mening geven over de besproken kwesties rond macht en privileges en de voorgestelde oplossingen tonen.

Flip-over, veel bewegingsruimte en te recyclen materialen.

Vraag de leerlingen hoe ze het vonden om zich uit te drukken via kunst. Gaat dit volgens hen helpen om machtsmisbruik en vriendjespolitiek tegen te gaan. Wat zouden ze nog meer kunnen doen?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
  • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
  • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video