Verstil in de natuur

Tijdens deze activiteit brengen de deelnemers, als in een mini Vision Quest, een korte tijd alleen door in de natuur.

Gekozen kan worden voor een periode tussen de 20 en 60 minuten, maar dit kan ook verlengd worden in overleg met de groep.

Gedurende deze tijd besteden we aandacht aan de subtiele informatie die de natuur ons brengt en onze eigen innerlijke stem, zodat we onszelf en de wereld om ons heen beter kunnen begrijpen.

Door te verstillen in de natuur op antwoorden komen.

Leren dat de natuur, als je maar goed kijkt en luistert, je allerlei oplossingen kan bieden voor de problemen van alledag.

1 Bouw vooraf een klein natuurlijk podium op een centrale plaats in de natuur.
2 Neem met alle deelnemers een moment van stilte in acht.
3 Plaats het windlicht op het podium en steek de kaars aan om aan te geven dat de activiteit is gestart.
4 Vertel over hoe geïsoleerd wij mensen geraakt zijn van de natuur. Benoem tevens het natuurschoon in de lokale omgeving.
5 Vraag nu de leerlingen een rustige plek in de natuur te zoeken waar ze de aangegeven periode in stilte kunnen blijven zitten zodat alle overige geluiden kunnen wegsterven en verstommen en alleen de subtiele informatie van de natuur, de bomen, de grond, de insecten, het water… over blijven. Deze activiteit kan in overleg ook tussen een half uur en een halve dag in beslag nemen.
6 Het werkt in deze activiteit vaak het best als je de natuur in gaat met een leidende vraag en open staat voor de antwoorden die binnen komen als je in contact bent met de intelligentie van de natuur. Laat de leerlingen de vraag hardop uit spreken als ze hun plek in de natuur gevonden hebben en laat ze er op vertrouwen dat de antwoorden zullen komen.
7 Leerlingen kunnen eventueel een kladblok meenemen om hun dialoog met de natuur te noteren.
8 Laat de leerlingen op hun plek iets zoeken wat in het teken staat van hun vraag en wat zonder schade te veroorzaken, meegenomen kan worden uit de natuur.
9 Op een vooraf bepaald moment wordt een geluidssignaal gegeven waarop de leerlingen in stilte terugkeren naar de startlocatie.
10 Laat hen de meegebrachte objecten op een mooie manier op het podium plaatsen.
11 Vorm een halve kring rond het podium en laat iedereen aan de hand van zijn/haar object vertellen over hun ervaringen.
  • Een windlicht.
  • Een scheepsbel, hoorn of vergelijkbaar apparaat.
  • Een klein podium waarop de deelnemers hun vondsten uit de natuur kunnen uitstallen.
  • Tas of doos waarin alle mobiele telefoons achtergelaten kunnen worden.
Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video