Thema: Verbinding met de natuur

Leeractiviteiten:

Kernbegrippen

 • GAIA Hypothese
 • Kosmische denkers
 • Ecologische leefstijl (Arne Naess)
 • Deep Ecology
 • Biomimicry
 • ‘Life’s Principles’
 • Integrale ecologie (Ken Wilber)
 • Bronfenbrenner ecologisch model
 • Kosmopolitisme
 • Bioregionalisme
 • Bioregionaal leven

Introductie

De leerlingen leren de unieke flora, fauna en landschapskenmerken van hun directe omgeving kennen. Niet alleen de namen, maar vooral door goed te observeren. In het begin kan dat moeilijk zijn, maar na de eerste geconcentreerde observatie begint het ‘Boek van de Natuur’ zichzelf te openen. Als iemand zijn omgeving goed kent, zal hij andere plaatsen op aarde ook meer weten te waarderen.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

1.5     Verbinden met de natuur

 

 

 

 

 

1.5.1 Je kunt plaatselijke planten en diersoorten noemen

1.5.2 Je kunt de natuurlijke kringloop van water, CO2 en voedsel beschrijven

1.5.3 Je kunt het belang van diversiteit in ecosystemen uitleggen

1.5.4 Je kunt concepten van gangbare en diepe ecologie uitleggen

1.5.5 Je kunt een lokaal gebied aan anderen beschrijven

1.5.6 Je hebt in stilte naar natuurgeluiden geluisterd en de natuur geobserveerd

1.5.7 Je hebt een verbinding gemaakt met lokale planten en dierensoorten

1.5.8 Je hebt een spel gespeeld in de natuur

1.5.9 Je hebt gedichten, verhalen, en kunstwerken gemaakt geïnspireerd door de natuur

1.5.10 Je hebt natuurwaarnemingen op verschillende tijdstippen van de dag en in de verschillende seizoenen opgeschreven en gedeeld

1.5.11 Je hebt nagedacht over hoe kennis van de plaats ons wereldbeeld bepaalt

1.5.12 Je hebt een herbarium van lokale soorten gemaakt

1.5.13 Je hebt tijdens wandelingen door diverse soorten en landschappen, elementen nagetekend

1.5.14 Je hebt een seizoensgebonden maaltijd gemaakt, met producten van het lokale gebied

1.5.15 Je hebt foto’s van planten en dieren verwerkt in een esthetische diavoorstelling

1.5.16 Je hebt sporen van dieren opgespoord

1.5.17 Je hebt een lapje kale grond hersteld

Relevantie

Waarom?

Om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan ecosystemen, moeten we de leden ervan kennen. Door hun behoeften, hun onderlinge relaties en verbindingen te kennen, kunnen we leren van hen te houden, echt voor hen te zorgen en zo de vaardigheden te verwerven die ons in staat zullen stellen te handelen op een manier die ecosystemen herstelt. Een grondige kennismaking met een specifiek, meestal klein, natuurlijk of semi-natuurlijk gebied, leert ons landschapskenmerken, planten, dieren en hun habitats in allerlei natuurlijke omgevingen te observeren en op te merken.

Hoe?

Door levensvormen om ons heen te leren opmerken en observeren, leren we hun behoeften en onderlinge verbondenheid beter kennen.

Het opbouwen van een diepe band met een specifiek gebied vereist zowel zorgvuldige observatie als actieve identificatie van individuele soorten en landschapskenmerken.

Wat?

Zoek een observatieplek en ga daar regelmatig zitten. Noteer waarnemingen in een dagboek en identificeer actief planten-, schimmel- en diersoorten in het gebied, teken kaarten en schetsen in je werkboek. Let op de natuurlijke overvloed en erken de intrinsieke waarde ervan op plaatselijk, regionaal en mondiaal niveau. Begrijpen hoe ons welzijn afhankelijk is van de rijkdom van het leven om ons heen. Overweeg hoe de natuur en de kennis van de plaats ons wereldbeeld beïnvloeden, zowel traditioneel als hedendaags.

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

SDG 5: Gendergelijkheid

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 14: Leven in het water

SDG 15: Leven op het land

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 

Vakken

Geschiedenis, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, kunst

Play Video