Zonder geweld

Geweldloze communicatie is een manier om geweld in relaties te voorkomen. Het doel van geweldloze communicatie is het opbouwen van een relatie, die gebaseerd is op openheid en mededogen. Mededogen is een levenshouding. Het houdt in dat je je inleeft in de ander, respect hebt voor de ander en aandacht kan geven aan je eigen gevoelens en die van de ander. Ongeacht de verschillen die er zijn. Geweldloze communicatie is een opbouwende manier van omgaan met verschillen vanuit respect en mededogen.

Ervaren hoe geweldloze communicatie in de praktijk werkt.

Door beter te leren communiceren, ontstaan er in het leven van de leerlingen minder conflicten. Hierdoor kan deze zijn aandacht beter richten op belangrijkere zaken de leiding over zijn eigen leven behouden.

1 Verdeel de leerlingen in teams van vijf tot zes personen
2 Alle teamleden denken aan een tijd waarin een conflict zich heeft voorgedaan in hun leven. Denk aan alle details in deze situatie.
3 Om de beurt vertelt een teamlid over zijn conflict en spelen twee teamleden de situatie na voor de andere teamleden.
4 De rest van het team observeert wat er is gebeurd, de gevoelens die zijn ontstaan en de behoeften die niet werden vervuld. Vervolgens bedenken ze een manier om een verzoek tot verandering te formuleren voor deze situatie.
5 Na een korte bespreking spelen de twee teamleden, die de situatie eerder hebben gespeeld, opnieuw de situatie, maar nu rekening houdend met de feedback uit de observaties van de andere teamleden en het benoemen van de gevoelens, behoeften en verzoeken volgens de regels van het geweldloos communiceren.

 

Hand-outs van lijsten uit het theoretisch kader die betrekking hebben op geweldloze communicatie.

Vraag de jongeren hoe ze het geweldloos communiceren ervaren hebben. Kunnen ze het volhouden? Gaan ze het toepassen in hun dagelijks leven? En zo niet, hebben ze dan toch handvatten gekregen voor het voeren van een beter gesprek?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video