Thema: Wereldbeeld & Taal

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Under construction

Introductie

Diverse wetenschappen hebben het verband tussen taal, plaats en wereldbeeld aangetoond. In deze module gaan de leerlingen de diversiteit en verschillen in de gesproken taal van zichzelf en hun familie waarnemen. Vervolgens gaan ze dieper graven in verhalen en alledaagse zinnen om zo hun moedertaal met zowel hun land en woonplaats als aan het wereldbeeld van ‘hun mensen’ te verbinden.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

1.4     Wereldbeeld en taal

 

1.4.1 Je kunt de etymologie en diepe betekenis van woorden analyseren

1.4.2 Je kunt kracht en betekenis geven aan woorden en zinnen

1.4.3 Je kunt een lijst van lokale plaatsnamen en etymologieën maken

1.4.4 Je kunt concepten van wereldbeeld en taal beschrijven

1.4.5 Je kunt een verhaal/gedicht schrijven dat taal WV & plaats verbindt

1.4.6 Je hebt naar oude verhalen van vroeger geluisterd (van meer dan 100 jaar geleden) en je hebt deze na gespeeld tegenover anderen

1.4.7 Je kunt je bewust uitdrukken met oude woorden en gezegden passend bij de lokale plaats

1.4.8 Je kunt verschillen in gesproken taal tussen klasgenoten & families identificeren en de herkomst opsporen

Relevantie

Waarom?

Taal, vooral onze moedertaal, is een essentieel onderdeel, tot op zekere hoogte zelfs een bron, van ons wereldbeeld. Het is een unieke uitdrukking van ons wereldbeeld en ook een communicatiemiddel. Het is dus belangrijk om de taal waarin we denken en spreken echt te kennen en te weerspiegelen.

Hoe?

Leer de rijkdom en diepere lagen van taal door lezen (vooral verhalen), schrijven, spreken of zingen. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer men leert van de taal te houden.

Wat?

Blijf graven naar betekenissen van woorden, zinnen, etymologie of probeer verschillende vormen van taaluitdrukking.

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Vakken

Psychologie/menswetenschappen, talen, biologie, aardrijkskunde

 

Play Video