Leeractiviteit: Spiritueel activisme

Hoewel we vaak ontkennende negatieve beelden en verhalen voorgeschoteld krijgen zetten mensen over de hele wereld zich in voor een gezond ecosysteem en gezonde gemeenschappen. Deze voorvechters ontlenen vaak hun kracht aan hun eigen spiritualiteit.
Het horen over en vieren van elkaars successen, het delen van moeizaam verkregen wijsheid en het vinden van de “best practices” kunnen ons in ons eigen spiritueel activisme vooruit helpen. 

Deze nieuwe manier van politiek actief zijn benadrukt spiritualiteit en zorgt voor rechtvaardige, duurzame gemeenschappen. Het geeft het vermogen om problemen creatief op te lossen, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en de aarde te eren door innovatieve oplossingsgerichte actie te ondernemen.

Deelnemers leren het spiritueel activisme binnen hun eigen gemeenschap en gemeenschappen over de hele wereld kennen en leren daarmee verschil maken binnen de milieu- en sociale rechtvaardigheid.

De termen “spiritueel activisme” en “oplossingsgerichte politiek” begrijpen als concepten die een krachtige combinatie van politiek, hoop, prestatie, optimisme en spirituele oefening bieden.

  Deel A
1 Splits de groep in kleinere groepen van drie tot zes leerlingen en geef elke groep een krant.
2 Geef elke groep vijftien minuten om zoveel mogelijk artikelen te vinden die oplossingsgericht zijn (hoopvol, optimistisch of visionair) en een proactieve oplossing bieden voor een probleem.
3 Laat elke groep de essentie van hun favoriete artikel delen en leg uit hoe hier in het spirituele activisme aanwezig was.
   
  Deel B
1 Deel de groep op in leerlingen die lokale, nationale en internationale oplossingen onderzoeken.
2 Elke leerling bereidt een presentatie van 2 tot 5 minuten voor over een persoon, organisatie, technologie, beleid of project dat betrekking heeft op gezondheid en duurzaamheid voor zowel het milieu als voor de mens.
3 Bespreek de spirituele componenten van elke presentatie.
4 Vraag de deelnemers van elke groep om een definitie van ‘spiritueel activisme’ en ‘oplossingsgerichte politiek’ te bedenken en deze met de hele groep te delen.
   
  Deel C
1 Laat de leerlingen brainstormen over problemen die ze in hun gemeenschap of stad/dorp tegenkomen.
2 Kies hieruit een probleem dat prioriteit heeft en geef elk team de opdracht om een oplossing te bedenken voor het gekozen probleem.
3 Stel een jury aan die de beste oplossing kiest op basis van de mate van spiritualiteit.
4 Ontwerp een implementatiestrategie voor de geselecteerde oplossing.
5 U kunt de leerlingen brieven laten schrijven naar de redactie van de verschillende kranten om ze te vragen meer nieuws te publiceren over spiritueel activisme en oplossingsgerichte politiek of om hen te bedanken voor wat hier al over gepubliceerd is.

 

Flipover, markers, kranten.

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
Play Video