Thema: Erfgoed & Lokale Wijsheid

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Under development

Introductie

Leerlingen gaan stilstaan bij speciale momenten, plaatsen en situaties, zoals een diploma-uitreiking, huwelijk, midzomerviering of kerstmis. Ze gaan door zowel eigen ervaring als kennis de essentie van oude ceremonies begrijpen, leren observeren, eraan deelnemen en ontwerpen vervolgens hun eigen ceremonie. Kunst, taal, dans en muziek kunnen daar een onderdeel van zijn.

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

2.4 Erfgoed en lokale wijsheid

 

2.4.1 Je hebt onderzoek gedaan naar waar je voorouders vandaan komen en hun tradities onderzocht

2.4.2 Je kunt een aantal lokale tradities beschrijven

2.4.3 Je kunt een heilige plek beschrijven

2.4.4 Je kunt een aantal lokale eetbare en medicinale planten identificeren

2.4.5 Je kunt verschillende ceremonies en overgangsrituelen uit diverse culturen herkennen en benoemen

2.4.6 Je hebt verhalen van je ouders en grootouders over hun voorouders en culturele familietradities creatief verwerkt

2.4.7 Je hebt een heilige plaats bezocht

2.4.8 Je hebt je persoonlijke geschiedenis gedeeld

2.4 9 Je hebt een groepsviering georganiseerd

2.4.10 Je hebt inheemse hedendaagse liederen gezongen

2.4.11 Je kunt reflecteren op persoonlijke groei en groepsgroei

2.4.12 Je hebt een kaart gemaakt waar voorouders vandaan komen

2.4.13 Je kunt plaatselijke plechtigheden in een seizoenskalender in kaart brengen

2.4.14 Je hebt deelgenomen aan een creatieve projectsessie, ritueel of voorstelling (idee, planning, uitvoering, presentatie, evaluatie)

2.4.15 Je kunt meel maken van lokale planten en dit verwerken in een product of maaltijd

Relevantie

Waarom?

Taal, vooral onze moedertaal, is een essentieel onderdeel, tot op zekere hoogte zelfs een bron, van ons wereldbeeld. Het is een unieke uitdrukking van ons wereldbeeld en ook een communicatiemiddel. Het is dus belangrijk om de taal waarin we denken en spreken echt te kennen en te weerspiegelen.

Hoe?

Leer de rijkdom en diepere lagen van taal door lezen (vooral verhalen), schrijven, spreken of zingen. Het beste resultaat wordt verkregen wanneer men leert van de taal te houden.

Wat?

Blijf graven naar betekenissen van woorden, zinnen, etymologie of probeer verschillende vormen van taaluitdrukking.

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Vakken

Psychologie/menswetenschappen, talen, biologie, aardrijkskunde

 

Play Video