Groepsrol

Om een groep effectief te laten samenwerken binnen een project op het gebied van duurzaamheid zullen de leerlingen, afhankelijk van de behoeften van de groep en hun individuele vaardigheden, verschillende sleutelrollen moeten vervullen.

Het inventariseren van de vaardigheden en sterktes van de leerlingen en hoe die kunnen worden ingezet binnen het gezamenlijke project.

Ontdekken en bevestigen wat eenieder qua sterke punten en vaardigheden bij kan dragen aan het gekozen project.

1   Vorm teams van 4 leerlingen.
2   Laat de teams een duurzaam doel kiezen, waar ieder teamlid zich voor wil inzetten.
3   Laat elk teamlid kort de vaardigheden en sterke punten opschrijven die hij of zij in de groep in wil inbrengen met per punt een of meer concrete voorbeelden.
  a Creatieve leerlingen helpen de groep om mogelijkheden te zien en de focus te verleggen van ‘wat is’ naar ‘wat zou kunnen‘.
  b Onderzoekende leerlingen onderzoeken een onderwerp van alle kanten en zijn in staat om kennis op een duidelijke nauwkeurige manier over te brengen.
  c Actieve leerlingen brengen praktische strategieën in in de groep en zorgen ervoor dat deze voorwaarts blijft gaan.
  d Sociale leerlingen zorgen ervoor dat iedereen wordt gehoord en versterken de interactie tussen de groepsleden.
4   Laat de vaardigheden en sterke punten van elk teamlid overnemen op een flipover vel.
5   Elke deelnemer krijgt twee minuten om van de rest van de groep en zonder commentaar te geven feedback op zijn sterke punten te ontvangen. Houd het positief!

Flip-over papier, papier en pen

Vraag de leerlingen of ze de sterke punten die de anderen beschreven ook daadwerkelijk hebben ervaren. Hebben ze hun eigen sterke punten kunnen tonen. Zijn er nog verrassende vaardigheden van teamleden naar boven gekomen of ontwikkeld gedurende het project? Missen ze misschien bepaalde vaardigheden voor het goed afronden van het project?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Jeugd – Volwassen

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 80% 80%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 60% 60%
  • Hart – Attitude – Gedrag 60% 60%
  • Samenleven – Community 70% 70%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video