Vierkant

Bron: thefoodproject.org & Gaia Education

Sommige beslissingen worden genomen in een ‘groepsgeest’, een besluitvormingsproces dat onmiddellijke communicatie vereist als reactie op een nieuwe situatie. In deze activiteit zullen we onderzoeken wat communiceren in zo’n groepsgeest is en hoe dit kan worden ontwikkeld.

 

Leren bouwen aan teamwork en communicatie en het ijs breken in een nieuwe groep.

De leerlingen leren om effectiever te communiceren in veranderende omstandigheden.

1 Verdeel de leerlingen in vier teams.
2 Elk team staat schouder aan schouder aan één zijde van een denkbeeldig vierkant. Iedereen kijkt naar het midden.
3 De facilitator staat in het midden van het vierkant en fungeert als ‘tol’. Hij of zij draait om zijn as en stopt tegenover een van de teams.
4 Op dat moment moet elk team observeren en onthouden in welke volgorde hun team staat opgesteld (welke personen naast elkaar staan) én waar het team staat ten opzichte van de tol. Een team kan tegenover, links, rechts of achter de tol staan. Het observeren en onthouden gebeurt zonder te praten.
5 Zonder waarschuwing draait de tol een aantal keer rond en stopt tegenover een team en roept ‘vierkant!’. De teams moeten zich dan zo snel mogelijk rond ‘de tol’ hergroeperen in hun oorspronkelijke posities: voor, links, rechts of achter ‘de tol’ en natuurlijk in de oorspronkelijke volgorde binnen het team.
6 Zodra een team terug is in zijn oorspronkelijke volgorde en zijn oorspronkelijke oriëntatie op de tol, steken alle leden hun hand op en roepen ‘samen!’
7 Elk team noteert na afloop wat de leden hebben waargenomen tijdens deze activiteit.

 

Welke technieken gebruikten de teams om de snelste te zijn? Was communicatie tussen teamleden belangrijk? Zo ja, hoe communiceerden de teamleden? Hoe gingen de teams om met teamleden die er moeite mee hadden?

Welke technieken gebruikten de teams om de snelste te zijn? Was communicatie tussen teamleden belangrijk? Zo ja, hoe communiceerden de teamleden? Hoe gingen de teams om met teamleden die meer moeite hadden?

Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

Alle

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
  • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
  • Samenleven – Community 80% 80%
SDGoals

1: No Poverty

2: Zero Hunger

3: Good Health and Well-Being for people

4: Quality Education

5: Gender Equality

6: Clean Water and Sanitation

7: Affordable and Clean Energy

8: Decent Work and Economic Growth

9: Industry, Innovation and Infrastructure

10: Reduced Inequalities

11: Sustainable Cities and Communities

12: Responsible Consumption and Production

13: Climate Change

14: Life Below Water

15: Life on Land

16: Peace, Justice and Strong Institutions

17: Partnerships for the Goals

Play Video