Ontdek je kracht

Kracht (strenght) en vooral ook macht (power) zijn concepten, die vaak wordt gebruikt om jonge mensen te inspireren om ‘empowered te zijn’ of ‘in hun kracht te gaan staan’. Vaak wordt aangenomen dat hoe meer kracht of macht we hebben, des te meer succes we zullen hebben als leider.

Het begrip macht kan tot verwarring leiden op het moment dat volwassenen stappen zetten om hun macht met leerlingen te delen of ze bevoegdheden te geven. Bij het ondersteunen van jeugdleiderschap is het essentieel om positieve partnerschappen tussen leerlingen en volwassenen te creëren om leiderschapsvaardigheid op te bouwen via mentorschap en gedeelde macht, impliciete gelijkheid van verantwoordelijkheid, toerekenbaarheid en controle.

Het krijgen van macht vindt bewust, maar vaker onbewust, plaats op basis ras, leeftijd, sociale klasse, geslacht, seksuele geaardheid en vaardigheden. Deze factoren beïnvloeden welke leerlingen al succesvol zijn binnen het systeem. Het zijn deze leerlingen die van oudsher worden gezocht als leiders, waardoor de rest van de leerlingen geen of minder makkelijk toegang heeft tot leidende rollen.

Leerlingen gaan hun innerlijke kracht en sterke punten ontdekken op momenten te zoeken waarop zijn verschil kunnen maken door hun kracht en kwaliteiten in te zetten.

De leerlingen leren de techniek van ‘waarderend onderzoek’ toe te passen met betrekking tot hun innerlijke kracht, sterke punten, mogelijkheden om verandering tot stand te brengen en een leider te zijn.

1 Maak teams van drie personen en laat ze 15 tot 20 minuten gezamenlijk werken, waarbij een persoon wordt geïnterviewd, een ander de vragen stelt en een derde observeert.
2 Het spiegelen gebeurt aan het eind, waarbij de observator vertelt wat hij of zij heeft gezien en gehoord. Hij of zij vult niet in en probeert geen achterliggende gevoelens of gedachten te raden. Het is een geschenk aan de verteller, zodat deze kan leren hoe hij of zij op anderen overkomt en wat ze onbewust of bewust uitstralen. Om te groeien in zelfbewustzijn is deze vorm van sociale feedback onmisbaar. Het is aan de verteller of hij of zij wat kan met de inzichten van ‘de spiegel’.
3 De interviewer stelt de volgende vragen en noteert de antwoorden:
● Kies een moment waarop je voelde dat jouw actie, groot of klein, een positief verschil maakte in een groep waarvan je deel van uitmaakte.
● Wie waren erbij betrokken?
● Wat voor rol speelde je?
● Wat was de rol van de anderen?
● Waarom was het belangrijk?
● Hoe reageerden de anderen erop?
● Hoe voelde je je destijds?
● Hoe voel je je er nu over?
4 Na het verhaal geeft de observator weer wat hij ervaren heeft tijdens het gesprek.
5 Als er nog tijd is, kunnen de rollen gewisseld worden voor het volgende interview.

Geen

Stel de volgende vragen:

 • Heb je, gebaseerd op deze activiteit, het gevoel dat je toegang hebt tot macht/kracht?
 • Is macht/kracht iets waarvoor je anderen nodig hebt om je te geven? Waarom?
 • Wanneer zijn activiteiten en situaties veilig om onze macht/kracht uit te oefenen? Waarom?
 • Wie heeft de macht?
 • Wat heeft deze activiteit met leiderschap te maken?
  Leeftijdsadvies (Kind - Jeugd- Volwassen)

  Alle

  • Hoofd – Cognitief – Concepten 30% 30%
  • Handen – Vaardigheden – Skills 70% 70%
  • Hart – Attitude – Gedrag 30% 30%
  • Samenleven – Community 80% 80%
  SDGoals

  1: No Poverty

  2: Zero Hunger

  3: Good Health and Well-Being for people

  4: Quality Education

  5: Gender Equality

  6: Clean Water and Sanitation

  7: Affordable and Clean Energy

  8: Decent Work and Economic Growth

  9: Industry, Innovation and Infrastructure

  10: Reduced Inequalities

  11: Sustainable Cities and Communities

  12: Responsible Consumption and Production

  13: Climate Change

  14: Life Below Water

  15: Life on Land

  16: Peace, Justice and Strong Institutions

  17: Partnerships for the Goals

  Play Video