Thema: Leiderschap & Talent

Leeractiviteiten

Kernbegrippen

  • Integraal leiderschap
  • Sociale rechtvaardigheid en systemen van onderdrukking
  • Rang, verschil en kracht
  • Communiceren met mededogen
  • Elkaar bekrachtigen – Coachen

Introductie

Leerlingen gaan op creatieve wijze oefenen met zelf- en groepsempowerment en leren leiderschapsrollen op zich te nemen, waarbij niemand domineert en de beste beslissingen worden genomen. Empowerment omvat onder andere duidelijkheid over de eigen bedoelingen, dienstbaar zijn, het grotere geheel kunnen zien, de waarheid in alle gezichtspunten vinden, accepteren in plaats van oordelen, etc.

 

Leerdoelen

 

Hoofd

Hart

Handen

2.2 Talent en leiderschap

 

2.2.1 Je hebt leiderschapsvaardigheden in jezelf ontwikkeld

2.2.2 Je hebt taken in de rol van een leider en in de rol van een groepslid uitgevoerd

2.2.3 Je kunt de Gaia theorie uitleggen

2.2.4 Je kunt positieve, creatieve empowerment-mogelijkheden (win-win-oplossingen) toepassen

2.2.5 Je kunt uitdagingen en successen van een leider beschrijven

2.2.6 Je bent bewust geworden van je eigen rol in het spel op aarde (geloof)

2.2.7 Je kunt manieren toepassen om met emoties in groepsprocessen om te gaan

2.2.8 Je hebt succes in het leiden van groepsprocessen ervaren

2.2.9 Je kent de betekenis van “volwassen gedrag”

2.2.10 Je hebt als leider en als deelnemer meegedaan in een groepsproces

2.2.11 Je kunt feedback geven en ontvangen

2.2.12 Je hebt voorwaarden kunnen creëren voor groep empowerment

2.2.13 Je hebt voorwaarden kunnen creëren voor zelf empowerment

 

Relevantie

Waarom?

Om vanuit vrijheid keuzes te maken is het belangrijk om jezelf beter te begrijpen en je geest, emoties en lichaam te observeren.

Hoe?

Met een open geest de vraag stellen “Wie ben ik?” en open en moedig zijn wanneer de antwoorden je overtuigingen in twijfel kunnen trekken.

Wat?

Leren over bewustzijn, verschillende meditatie en mindfulness praktijken.

SDG’s

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Vakken

Psychologie/menswetenschappen

Play Video