Voedselhulp voor jongeren

Verhalen menu:

Voedselhulp voor jongeren

Steeds meer jongeren kloppen bij de voedselbank aan. Voedselbanken helpen mensen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Of iemand een voedselpakket krijgt, hangt af van de hoeveelheid leefgeld die maandelijks overblijft na aftrek van alle vaste lasten. Voedselbanken Nederland spreekt van een nieuw verschijnsel. Het vermoeden bestaat dat deze jongvolwassenen voor een belangrijk deel ‘werkende armen’ zijn. De gestegen prijzen van woningen en energie zouden daar mogelijk een rol bij kunnen spelen, maar of dat echt zo is, is onduidelijk.

Lees meer

Onderzoeksvragen

Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemand zijn leven. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede. 1 op de 13 Nederlandse kinderen groeit op in armoede.

Onderzoek de impact van armoede op kinderen en maak daar een infographic van.

Zoek minimaal twee organisaties op die zich inzetten tegen armoedebestrijding en beschrijf hoe ze dit doen.

Overmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en de gevolgen van klimaatverandering treffen de armste mensen van deze wereld buitengewoon hard. 

Kun je hier drie voorbeelden van geven? En waarom worden armen hier meer door getroffen?

Of je in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt na aftrek van je vaste lasten, zoals huisvesting, verwarming, reiskosten, etc. Als een alleenstaande per maand minder dan € 250 overhoudt voor eten en kleding komt hij in aanmerking.

Stel een weekmenu samen met een budget van € 50 per week. Hoe gezond is dit? Wat zou het voor de persoon in kwestie betekenen als dit menu wordt aangevuld met een voedselpakket?

Volgens Cok Vrooman is er een groep bestaande uit hoogopgeleide zelfstandigen die in armoede leven. Waarom denk je dat juist deze groep het risico loopt op armoede? Wat doen gemeenten om deze groep werkende armen te ondersteunen?

Ook is er een groep die vanwege flexibilisering een tijdelijk contract heeft, waardoor zij met het inkomen onder de armoedegrens dreigen te raken. Waarom denk je dat bedrijven minder geneigd zijn, ten opzichte van dertig jaar geleden, een vast contract aan te bieden aan werknemers? Welke rol heeft de overheid in deze ontwikkeling?

Zet jij je weleens in als vrijwilliger? Zo ja, wat doe je dan? Zo nee: word je door het lezen van dit verhaal geïnspireerd om dat wel te gaan doen? Motiveer je antwoord. 

Zoek in een vrijwilligersvacaturebank een functie op die jou aanspreekt en vraag aan de organisatie of je een dag mee kan lopen. Als dat lukte: hoe is deze dag je bevallen?

Navigatie:

Play Video