ONDERWIJS VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

Lessen over duurzaamheid komen op dit moment niet consequent terug in de lesprogramma’s van middelbare scholen, waardoor jongeren geen holistische visie op en ervaring met duurzaam leven ontwikkelen. Education for Sustainable Development (ESD) kan daar verandering in brengen.

ESD richt zich zowel op curriculumontwikkelaars, docenten als leerlingen, waarbij zowel de leraar als de leerlingen niet alleen de fysieke wereld en de kracht van kennis verkennen, maar ook hun eigen denkpatronen en gedrag onderzoeken. De nadruk verschuift daarbij van informatie naar verbeelding en van verbeelding naar praktische toepassing door ervaringsgericht leren.

Het curriculum behandeld twintig duurzaamheidsthema’s, verdeeld over de vier domeinen ecologie, economie, sociaal en wereldvisie.  Voor elk thema worden  ‘hoofd-, hart- en handen-doelstellingen’ geformuleerd. 

 

JONGEREN ZIJN NU AAN ZET

De volgende generatie erft een planeet met een aantal ernstige milieuproblemen en een opeenstapeling van andere crises. Het is dan ook belangrijk dat jongeren worden geholpen om de kennis, vaardigheden, waarden en het gedrag te ontwikkelen, die nodig zijn om deze crises het hoofd te bieden.

Aangezien scholen de basis leggen voor de leiders, deskundigen en verantwoordelijke burgers van morgen, is integratie van kennis en vaardigheden voor duurzame ontwikkeling van cruciaal belang voor de toekomst van onze planeet en in het bijzonder voor de uitvoering van de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling en het duurzaamheidsbeleid van de EU.

PRODUCTEN

  • Een online holistisch curriculum voor leerlingen, inclusief vragen en opdrachten.
  • Een online docentenhandleiding, met onder andere verhalen en suggesties.
  • Informatie en inspiratie voor curriculumontwikkelaars.
  • De Curriculum Companion, die in stappen beschrijft hoe je dit curriculum binnen jouw organisatie of school kunt implementeren. 

Zowel het ESD-curriculum als de docentenhandleiding zijn een flexibele en open bron, die leerkrachten en leerplanontwikkelaars mogelijkheden en suggesties bieden om de leerdoelstellingen, de thema’s en leermethodes aan te passen aan een specifieke doelgroep, leersetting of context. 

IMPLEMENTATIE

Experts van de vijf partnerorganisaties uit Estland, Schotland, Spanje en Nederland hebben samen het ESD-curriculum ontwikkeld. Zij hebben daarnaast tijdens diverse netwerkseminars met belanghebbenden en doelgroepen in de diverse landen input verzameld. Bovendien hebben ze ‘best practices’ gedeeld.

PROJECT

Het project liep van 01-09-2020 tot 30-08-2022.
De volgende vijf partners namen hieraan deel:

Gaia Kool
en
Universidad de Tallin
in Estonia,
Contact: Raine Lindepuu
(rainelpuu@gmail.com)


Gaia Education
in Schotland,
Contact: Pedro.Pedrosa
(pedro.pedrosa@gaiaeducation.org)


Gaia Nederland
in Nederland,
Contact: Henk Petter
(henk@gaia-nederland.nl)


Permacultura Mediterránea
in Spanje,
Contact: Mandy Merklein
(info@permamed.org)

Dit project is medegefinancierd door het Erasmus+ Programma van de Europese Unie. 
Play Video